Máy hủy tài liệu

Máy hủy tài liệu Silicon PS815C

Máy hủy tài liệu Silicon PS815C

Liên hệ

- Kiểu hủy: Hủy sợi  - Kích thước hủy: 5x38 mm  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 8 tờ /70gsm  - Khả năng hủy: Huỷ đinh...

- Kiểu hủy: Hủy sợi 
- Kích thước hủy: 5x38 mm 
- Công suất hủy: Hủy 1 lần 8 tờ /70gsm 
- Khả năng hủy: Huỷ đinh kẹp, thẻ card bằng giấy, gim bấm

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS812C

Máy hủy tài liệu Silicon PS812C

Liên hệ

- Kiểu hủy: Hủy sợi  - Kích thước hủy: 3.8x50 mm  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 8 tờ /70gsm  - Khả năng hủy: Có hủy...

- Kiểu hủy: Hủy sợi 
- Kích thước hủy: 3.8x50 mm 
- Công suất hủy: Hủy 1 lần 8 tờ /70gsm 
- Khả năng hủy: Có hủy được ghim bấm, thẻ nhựa

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS800C

Máy hủy tài liệu Silicon PS800C

Liên hệ

- Kiểu hủy: Hủy sợi  - Kích thước hủy: 3.8 x40 mm  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 8 tờ /70gsm  - Khả năng hủy: Huỷ...

- Kiểu hủy: Hủy sợi 
- Kích thước hủy: 3.8 x40 mm 
- Công suất hủy: Hủy 1 lần 8 tờ /70gsm 
- Khả năng hủy: Huỷ đinh kẹp, Huỷ cards, huỷ CD/ DVD

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

Liên hệ

- Kiểu hủy: hủy vụn - Công suất huỷ: 17 tờ/ 1 lần - Kích cỡ hủy: (mm): 4x50, Độ rộng miệng máy...

- Kiểu hủy: hủy vụn
- Công suất huỷ: 17 tờ/ 1 lần
- Kích cỡ hủy: (mm): 4x50, Độ rộng miệng máy huỷ (mm)/ (inch): 2 x 10mm
- Mô tả khác: Kích cỡ máy 440 x 290 x730 mm

BẢO HÀNH THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

Liên hệ

- Kiểu hủy: hủy vụn - Công suất huỷ: 17 tờ/ 1 lần - Kích cỡ hủy: (mm): 4x50, Độ rộng miệng máy...

- Kiểu hủy: hủy vụn
- Công suất huỷ: 17 tờ/ 1 lần
- Kích cỡ hủy: (mm): 4x50, Độ rộng miệng máy huỷ (mm)/ (inch): 2 x 10mm
- Mô tả khác: Kích cỡ máy 440 x 290 x730 mm

BẢO HÀNH THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS630C

Máy hủy tài liệu Silicon PS630C

Liên hệ

- Kiểu hủy: Hủy sợi  - Kích thước hủy: 4x50 mm  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 12 tờ/ 1lần  - Khả năng hủy:...

- Kiểu hủy: Hủy sợi 
- Kích thước hủy: 4x50 mm 
- Công suất hủy: Hủy 1 lần 12 tờ/ 1lần 
- Khả năng hủy: Huỷ đinh kẹp, Huỷ cards, huỷ CD/ DVD

BẢO HÀNH THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS890C

Máy hủy tài liệu Silicon PS890C

Liên hệ

- Kiểu hủy: Hủy sợi  - Kích thước hủy: 2x10mm  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 20 tờ A4 / 70g  - Khả năng hủy: Cắt...

- Kiểu hủy: Hủy sợi 
- Kích thước hủy: 2x10mm 
- Công suất hủy: Hủy 1 lần 20 tờ A4 / 70g 
- Khả năng hủy: Cắt CD/ Đĩa mềm / Card và kim bấm, ghim kẹp

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS610C

Máy hủy tài liệu Silicon PS610C

Liên hệ

- Kiểu hủy: Hủy sợi  - Kích thước hủy: 4x50 mm  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 10 tờ/ 1lần  - Khả năng hủy:...

- Kiểu hủy: Hủy sợi 
- Kích thước hủy: 4x50 mm 
- Công suất hủy: Hủy 1 lần 10 tờ/ 1lần 
- Khả năng hủy: Huỷ đinh kẹp, Huỷ cards, huỷ CD/ DVD

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy hủy công nghiệp Silicon PS-526C

Máy hủy công nghiệp Silicon PS-526C

Liên hệ

 Hủy 1 lần : 18 tờ(A4)  - Huỷ liên tục: 200 - 300 tờ  - Kiểu huỷ: huỷ vụn  - Paper Entry Widty (mm) : 270  - Tự khởi động...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Máy hủy tài liệu Silicon PS880C

Máy hủy tài liệu Silicon PS880C

Liên hệ

- Kiểu huỷ: siêu vụn  - Công suất hủy (70g tờ): 17 tờ/ 1 lần  - Kích thước huỷ (mm): 2*10  - Huỷ thẻ tín dụng:...

- Kiểu huỷ: siêu vụn 
- Công suất hủy (70g tờ): 17 tờ/ 1 lần 
- Kích thước huỷ (mm): 2*10 
- Huỷ thẻ tín dụng: có 
- Huỷ đĩa CD / DVD: có 
- Độ ồn (db): <56

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết