Laptop Dell

Dell Inspiron 13 5378

Dell Inspiron 13 5378

15.500.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Inspiron 13 5378 Model N3I3001W-Silver Màu sắc Silver Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Dell Vostro V5568G

Dell Vostro V5568G

20.490.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro V5568G Model P62F001-TI78104 Màu sắc Gold Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành Ubuntu...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Dell Vostro 15 5568

Dell Vostro 15 5568

15.960.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro 15 5568 Model 70134546 Màu sắc Gold Xuất xứ China Hệ điều hành Hệ điều hành Ubuntu Bộ vi...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Dell Vostro V5568E

Dell Vostro V5568E

13.800.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro V5568E Model P62F001 - TI34500W10 Màu sắc Blue Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Dell Vostro 14 5468

Dell Vostro 14 5468

22.200.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro 14 5468 Model 70087066 Màu sắc Gray Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành Win 10 Home...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
	Dell Vostro 14 5468

Dell Vostro 14 5468

16.110.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro 14 5468 Model VTI5019W Màu sắc Gold Xuất xứ China Hệ điều hành Hệ điều hành Windows 10 Home...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Dell Vostro 15 3568

Dell Vostro 15 3568

17.080.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro 15 3568 Model XF6C621 Màu sắc Black Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành Linux Bộ vi...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Vostro 3568

Vostro 3568

13.200.000 VNĐ

Tổng quan   Tên sản phẩm Vostro 3568 Motel XF6C61 Màu sắc Black Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành Ubuntu Bộ vi...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Vostro 3568

Vostro 3568

10.340.000 VNĐ

Tổng quan   Tên sản phẩm Vostro 3568 Motel VTI35027-Black Màu sắc Black Sản xuất China Hệ điều hành Hệ điều hành Ubuntu...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết
Dell Vostro 14 3468

Dell Vostro 14 3468

13.490.000 VNĐ

Tổng quan Tên sản phẩm Dell Vostro 14 3468 Model K5P6W14 Màu sắc Black Xuất xứ China Hệ điều hành Hệ điều hành Linux Hỗ trợ...

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Chi tiết